IMPRESUM

Název firmy: AUSTRIAN RECYCLING s.r.o.
Pŕedmět podnikání: výroba obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, resp. nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Adresa:
Austrian Recycling s.r.o.
Temelín 127, 373 01 Temelín
Tel.: +420 385 310 847
office[at]austrian-recycling.com
www.austrian-recycling.com


Právní forma: společnost s ručením omezeným
Odpovedný zástupce/Jednatel: Mgr. Lenka Havelková
IČO: 281 17 387
DIČ: CZ28117387
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 18198


Bankovní spojení: OBERBANK AG, pobočka Česká republika, filiálka Český Krumlov

EUR č. ú.: 7181006883
BLZ: 8040
IBAN: CZ21 8040 0000 0071 8100 6883
BIC: OBKLCZ2X

CZK č. ú.: 7100007383
BLZ: 8040
IBAN: CZ77 8040 0000 0071 0000 7383
BIC: OBKLCZ2X

AUSTRIAN RECYCLING s.r.o. | CZ-373 01 Temelín 127 | +420 385 310 847 | office@austrian-recycling.com
Jednatel Společnosti: Lenka Havelková | Impresum | Ochrana údajů | Všeobecné obchodní podmínky
AUSTRIAN RECYCLING s.r.o. | CZ-373 01 Temelín 127 |
+420 385 310 847 | office@austrian-recycling.com
Jednatel Společnosti: Lenka Havelková | Impresum | Ochrana údajů | Všeobecné obchodní podmínky
AUSTRIAN RECYCLING s.r.o. | CZ-373 01 Temelín 127 |
+420 385 310 847 | office@austrian-recycling.com

Jednatel Společnosti: Lenka Havelková |
Impresum | Ochrana údajů | Všeobecné obchodní podmínky

TOP